Over de
Graduation Conference

De Fontys ICT Graduation Conference stelt studenten in staat om hun afstudeerprojecten te presenteren aan partners van Fontys ICT, het ICT-werkveld, studenten, docenten en persoonlijk geïnteresseerden. Zij brengt werk van afgestudeerden samen, laat innovaties zien en gaat in op complexe ideeën over wat IT is, wat het doet en wat het zou moeten doen.

De Graduation Conference is onderdeel van het afstudeermoment van de student. Deze dient beoordeeld te worden, om tot afstuderen te komen. Studenten presenteren en demonstreren hun werk, zodat de jury en andere geïnteresseerden een beter en diepgaander inzicht krijgen in de opdracht en het werk dat de studenten hebben gedaan.

Gedragsregels